Hangzhou Rongjing Trading Co.,Ltd

Hangzhou Rongjing Trading Co.,Ltd has been founded since July, 2000, which is professional at domestic appliance、kitchen appliance and furnishing agency. Company employee is over 500 people and turned over 3.6 hundred million in 2016. Company divisions are as below: Nanchang(Jiangxi), Wuhan(Hunan, Hubei), Chengdu(Szechwan, Chongqing), Kunming(Yunnan, Guizhou), Peking( Peking, Tianjin); Rongjin has office in Japan, Hong Kong, Shanghai, Ningbo, Chongqing and Guiyang. Distributors are over Inner Mongolia, Shaanxi, Shanxi, Liaoning, Hubei, Shandong, Jilin, Heilongjiang, Hebei etc.MORE

Sensory life house

Company history